Vil du være med til at pleje naturen og få fryseren fyldt med godt oksekød?

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening blev dannet i april 2008 med det formål at pleje de botanisk værdifulde kær, enge og overdrev i Kasted Mose, der ligger nordvest for Aarhus.

Samtidig vil vi gerne give lokale borgere mulighed for på andelsbasis at være med til at opdrætte eget kødkvæg på miljømæssig og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig vis.

Foreningen har siden 2008 forpagtet et areal primært ejet af Aarhus Kommune i den sydlige del af Kasted Mose til afgræsning med ”andelskreaturer”.  

Siden er oprettet: 01-11-2008 hb

Sidst opdateret: 18-01-2018 hb

Hjemmesiden er (fortsat) under omlægning til ny platform - den kan derfor godt se lidt rodet ud...

Tilsyn med dyrene og hegnet

Her kan du se hvad du skal lægge mærke til ved tilsynet:

Tjekliste for kopassere >> 

"Kokassen"

Vores arkitekttegnede kokasse af lærketræ står ved indgangen til folden. Den har en kodehængelås, som medlemmerne får koden til.

I kokassen er en plastikkasse med vores logbog og spændingstestere samt en sort spand til lokkefoder.

Tilsyn med dyrene

Tjek om alle dyrene er der - de kan af og til være svære at finde i krattet eller rørskoven!

Det er vigtigt at dyrene holdes tamme, så en af opgaverne er at snakke med dem og give dem ”tæmmefoder” i samme sorte spand hver gang - det kan være æbler, gulerødder, brød, foderpiller o.lign. Interessen for lokkefoder er typisk begrænset i forsommeren, men sent på sæsonen er den enorm!

Spændingstestere

Vi har to spændingstestere, som begge viser hvor meget "smæk" der er på hegnet.

Spændingen skal gerne vise min 4 kV. Hvis den er lavere, er det tegn på afledning, det kan f.eks. være høje planter under hegnet, et træ kan være væltet ind over hegnet eller der kan være noget galt med strømgiveren. Kan man ikke finde årsagen og få strøm på hegnet, skal man kontakte bestyrelsen.

Følg os på Facebook

Engskær er en sjælden plante, som blev genfundet i Kasted Mose i 2008. Se Kasted Mose.

Engblomme - en anden af de sjældne planter i Kasted Mose som nyder godt af naturplejen.

1) Den grønne tændes på Ø-knappen og elektroden (den lille metaldims) sættes på hegnet, så vises spændingen øverst til højre (5,9 kV på billedet).

Slukker af sig selv, TRYK IKKE på OFF-knappen, så slukker du for strømmen!

Logbogen

Kig i logbogen inden tilsynet - måske er der en vigtig besked fra sidste vagt i mosen?

Logbogen skal udfyldes efter hvert tilsyn - Er alle dyrene der? Er der strøm på hegnet? Man må også gerne skrive observationer af fugle, dyr, blomster osv.

2) Den sorte har et jordspyd, der skal sættes i jorden inden måling. Herefter holdes elektorden på hegnstråden og spændingen aflæses.

Kasted Mose Kogræsser-

og Naturplejeforening

 • Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening •