Kontakt og medlemskab

Sådan bliver du koejer på andelsbasis...

Hvad forventer vi af dig?

Du skal deltage i det daglige tilsyn med dyr og hegn, typisk 2-3 gange fordelt over sæsonen (se mere her Om foreningen og For medlemmer). Herudover forventes det, at du deltager i mindst én arbejdsdag i løbet af sæsonen, hvor vi slår under hegnet o.a. vedligeholdelsesopgaver. Se også vores vedtægter.

Hvor meget vejer en andel?

En kvart kvie/stud forventes at veje omkring 35-45 kg, men der kan være store udsving afhængig af dyrenes startvægt og tilvæksten. Dette er slagtet vægt (den mængde man får udleveret). Husk at formålet primært er at lave naturpleje og ikke at producere så meget kød som muligt. Til gengæld er kvaliteten normalt i top!

Hvad koster det?

Prisen er p.t. 1600 kr for 1/8 eller 3200 kr for 1/4. Der er tale om et à contobeløb, idet der efter slagtning udlignes for forskelle i modtaget kød-mængde - det vil sige at alle betaler den samme kilopris. Beløb til tilbagebetaling trækkes fra i kontingentet den følgende sæson (eller udbetales ved udmeldelse).

Hvilende eller støttemedlemsskab

Det er også muligt at blive skrevet op som hvilende eller støttemedlem, så du kan stå i venteposition til næste sæson, eller blot blive informeret om og deltage i foreningens aktiviteter m.v. Dette koster ikke noget.

Kontakt

Hvis du er interesseret, så skriv til os på mail@kastedmose.dk med oplysning om:

Navn

Adresse

Mobilnr. og tlf.nr.

Mailadresse

Hvor stor en andel du evt. er interesseret i

Du er også velkommen til at kontakte os og få yderligere information om projektet. Foreningens mailadresse: mail@kastedmose.dk

Tilsyn med dyrene og hegnet

Her kan du se hvad du skal lægge mærke til ved tilsynet:

Tjekliste for kopassere >> 

"Kokassen"

Vores arkitekttegnede kokasse af lærketræ står ved indgangen til folden. Den har en kodehængelås, som medlemmerne får koden til.

I kokassen er en plastikkasse med vores logbog og spændingstestere samt en sort spand til lokkefoder.

Tilsyn med dyrene

Tjek om alle dyrene er der - de kan af og til være svære at finde i krattet eller rørskoven!

Det er vigtigt at dyrene holdes tamme, så en af opgaverne er at snakke med dem og give dem ”tæmmefoder” i samme sorte spand hver gang - det kan være æbler, gulerødder, brød, foderpiller o.lign. Interessen for lokkefoder er typisk begrænset i forsommeren, men sent på sæsonen er den enorm!

Spændingstestere

Vi har to spændingstestere, som begge viser hvor meget "smæk" der er på hegnet.

Spændingen skal gerne vise min 4 kV. Hvis den er lavere, er det tegn på afledning, det kan f.eks. være høje planter under hegnet, et træ kan være væltet ind over hegnet eller der kan være noget galt med strømgiveren. Kan man ikke finde årsagen og få strøm på hegnet, skal man kontakte bestyrelsen.

Du kan hente vores folder her:

Bøffer og naturpleje

Hent vores A4-opslag med reklame for foreningen her:

Bøffer og naturpleje søger nye ko-ejere

1) Den grønne tændes på Ø-knappen og elektroden (den lille metaldims) sættes på hegnet, så vises spændingen øverst til højre (5,9 kV på billedet).

Slukker af sig selv, TRYK IKKE på OFF-knappen, så slukker du for strømmen!

Logbogen

Kig i logbogen inden tilsynet - måske er der en vigtig besked fra sidste vagt i mosen?

Logbogen skal udfyldes efter hvert tilsyn - Er alle dyrene der? Er der strøm på hegnet? Man må også gerne skrive observationer af fugle, dyr, blomster osv.

2) Den sorte har et jordspyd, der skal sættes i jorden inden måling. Herefter holdes elektorden på hegnstråden og spændingen aflæses.

 • Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening •