Om foreningen

I foråret indkøber vi et passende antal kreaturer, som så skal gå hele sommeren og græsse naturområderne af til gavn for mosens planter, fugle og dyr.

Vagtordning

I løbet af sommeren indgår medlemmerne i en pasningsordning, hvor man på skift skal tjekke om dyrene er der allesammen, om de har det godt, og om der er strøm på hegnet m.v.

Antallet af pasningsdage afhænger af antal kreaturer og hvor stor en andel man tegner sig for - ca. 2-3 dage pr. andelshaver.

Det er vigtigt at dyrene holdes tamme, så en af opgaverne er at snakke med dem og give dem ”tæmmefoder” som æbler, gulerødder, brød o.lign.

Slagtning

Om efteråret får vi dyrene slagtet og finparteret - lige til at komme i fryseren. Kødet deles ud mellem medlemmerne i forhold til den andel man har tegnet sig for.

Arbejdsdage

I løbet af året holder vi et antal arbejdsdage, hvor vi slår græsset under hegnet. Der kan evt. også komme andre opgaver til som for eksempel at samle pigtråd ind, rydde opvækst af buske og træer m.v.

Tilsyn med dyrene og hegnet

Her kan du se hvad du skal lægge mærke til ved tilsynet:

Tjekliste for kopassere >> 

"Kokassen"

Vores arkitekttegnede kokasse af lærketræ står ved indgangen til folden. Den har en kodehængelås, som medlemmerne får koden til.

I kokassen er en plastikkasse med vores logbog og spændingstestere samt en sort spand til lokkefoder.

Tilsyn med dyrene

Tjek om alle dyrene er der - de kan af og til være svære at finde i krattet eller rørskoven!

Det er vigtigt at dyrene holdes tamme, så en af opgaverne er at snakke med dem og give dem ”tæmmefoder” i samme sorte spand hver gang - det kan være æbler, gulerødder, brød, foderpiller o.lign. Interessen for lokkefoder er typisk begrænset i forsommeren, men sent på sæsonen er den enorm!

Spændingstestere

Vi har to spændingstestere, som begge viser hvor meget "smæk" der er på hegnet.

Spændingen skal gerne vise min 4 kV. Hvis den er lavere, er det tegn på afledning, det kan f.eks. være høje planter under hegnet, et træ kan være væltet ind over hegnet eller der kan være noget galt med strømgiveren. Kan man ikke finde årsagen og få strøm på hegnet, skal man kontakte bestyrelsen.

Du kan se foreningens vedtægter her: Vedtægter

De første 5 kvier ankom søndag den 25. maj 2008, hvor foreningen blev indviet.

Kreaturerne elsker æbler! Men giv dem aldrig hele æbler, de kan blive kvalt! Del æblerne i halve først.

Det er ikke altid lige let at finde dyrene, når de ligger og tygger drøv inde i krattet...

1) Den grønne tændes på Ø-knappen og elektroden (den lille metaldims) sættes på hegnet, så vises spændingen øverst til højre (5,9 kV på billedet).

Slukker af sig selv, TRYK IKKE på OFF-knappen, så slukker du for strømmen!

Logbogen

Kig i logbogen inden tilsynet - måske er der en vigtig besked fra sidste vagt i mosen?

Logbogen skal udfyldes efter hvert tilsyn - Er alle dyrene der? Er der strøm på hegnet? Man må også gerne skrive observationer af fugle, dyr, blomster osv.

2) Den sorte har et jordspyd, der skal sættes i jorden inden måling. Herefter holdes elektorden på hegnstråden og spændingen aflæses.

 

Pris

Som medlem betaler man et kontingent, som svarer til prisen for 1/8 eller 1/4 kreatur inkl. indkøb, transport og slagtning af dyr samt forsikring, Falck-abonnement, en beskeden forpagtningsafgift og diverse andre udgifter.

Se det aktuelle kontingent under Kontakt/medlemsskab  

 • Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening •