• Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening •

 

  

 

Du kan se foreningens vedtægter her: Vedtægter

 

 

 

 

Om foreningen

 

I foråret indkøber vi et passende antal kreaturer, som så skal gå hele sommeren og græsse naturområderne af til gavn for mosens planter, fugle og dyr.

 

Vagtordning

I løbet af sommeren indgår medlemmerne i en pasningsordning, hvor man på skift skal tjekke om dyrene er der allesammen, om de har det godt, og om der er strøm på hegnet m.v.

 

Det er vigtigt at dyrene holdes tamme, så en af opgaverne er at snakke med dem og give dem ”tæmmefoder” som æbler, gulerødder, brød o.lign.

 

Antallet af pasningsdage afhænger af antal kreaturer og hvor stor en andel man tegner sig for - ca. 2-3 dage pr. andelshaver.

 

Arbejdsdage

I løbet af året holder vi et antal arbejdsdage, hvor vi slår græsset under hegnet. Der kan evt. også komme andre opgaver til som for eksempel at samle pigtråd ind, rydde opvækst af buske og træer m.v.

 

Slagtning

Om efteråret får vi dyrene slagtet og finparteret - lige til at komme i fryseren. Kødet deles ud mellem medlemmerne i forhold til den andel man har tegnet sig for.

 

Pris

Som medlem betaler man et kontingent, som svarer til prisen for 1/8 eller 1/4 kreatur inkl. indkøb, transport og slagtning af dyr samt forsikring, Falck-abonnement, en beskeden forpagtningsafgift og diverse andre udgifter.

Se det aktuelle kontingent under Kontakt/medlemsskab  

 

 

 

 

 

 

De første 5 kvier ankom søndag den 25. maj 2008, hvor foreningen blev indviet.

 

Kreaturerne elsker æbler! Men giv dem aldrig hele æbler, de kan blive kvalt! Del æblerne i halve først.

 

Det er ikke altid lige let at finde dyrene, når de ligger og tygger drøv inde i krattet...